فیلتر راهی نادرست در مقابله با فضای مجازی/پیام رسان های خارجی قوی تر شدند
فیلتر راهی نادرست در مقابله با فضای مجازی/پیام رسان های خارجی قوی تر شدند

نیکویی اظهار داشت: پیام رسان های داخلی که ارائه شده، از قدرت کافی برخوردار نیستند.

به گزارش آسیب نگار؛ علی نیکویی، استاد دانشگاه آزاد شیراز در خصوص نمود اختلالات فضای مجازی در جامعه اظهار داشت: همه این مشکلات به فرهنگ جامعه بر می گردد. اگر فرهنگسازی خوبی صورت بگیرد، دیگر شاهد چنین مشکلاتی نخواهیم بود. در فضای مجازی استفاده های بهینه زیادی می توان انجام داد. متاسفانه مسئولین فرهنگی در این فضا خوب عمل نکرده اند و یکی از دلایل این موضوع، موازی کاری ها در این حوزه می باشد.

وی افزود: اگر همه این سازمان ها در مجموع از یک سازمان تشکیل می شدند، شاید وضعیت بهتری را شاهد می بودیم. همه این سازمان ها فرهنگسازی را در دستور کار خود قرار می دهند، اما در عمل چیزی از این امر شاهد نیستیم.

نیکویی در ادامه گفت: پیام رسان های داخلی که ارائه شده، از قدرت کافی برخوردار نیستند و از لحاظ فنی حرفی برای گفتن ندارند. اگر این پیام رسان ها قدرت کافی را پیدا می کردند، باز هم فیلتر کردن سایر پیام رسان های خارجی سبب قوی تر شدن پیام رسان های خارجی دیگر می شود. بنابراین ما باید از این فضا استفاده کنیم و دنبال فیلتر آن نباشیم.

استاد دانشگاه آزاد شیراز ابراز داشت: ما باید برای مشکلات اینچنینی یک راه فرهنگی ارائه دهیم و با فیلتر کردن کاری پیش نخواهد رفت. این تجربه از قبل وجود داشته و باید از تجربه ها استفاده کرد. ما باید خودمان موارد فرهنگی که مطابق باید فرهنگ جامعه اسلامی و ایرانی است را به وفور تولید کنیم.

وی در پایان اذعان داشت: ما در همه زمینه ها به این شکل عمل می کنیم. و به دنبال این هستیم فرهنگ را از کشور های دیگر وارد کنیم و خودمان به دنبال فرهنگسازی نیستیم.

  • نویسنده : پوریا رنجبر