دوره ارشد علوم شناختی – روانشناختی ایجاد می شود
دوره ارشد علوم شناختی – روانشناختی ایجاد می شود

سعید مینایی مدیر دفتر برنامه ریزی، گسترش و بازنگری دانشگاه تربیت مدرس در این جلسه به بیان توضیحاتی در خصوص رشته روانشناسی شناختی و نحوه تصویب آن در شورای آموزشی و کمیسیون جامع برنامه ریزی آموزشی پرداخت.

به گزارش آسیب نگار؛ سعید مینایی مدیر دفتر برنامه ریزی، گسترش و بازنگری دانشگاه تربیت مدرس در این جلسه به بیان توضیحاتی در خصوص رشته روانشناسی شناختی و نحوه تصویب آن در شورای آموزشی و کمیسیون جامع برنامه ریزی آموزشی پرداخت.

پرویز آزاد فلاح مدیر گروه روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس نیز در این جلسه، علوم شناختی را علمی عنوان کرد که مطالعه ذهن و مغز در آن مورد توجه قرار می گیرد که چند شاخه دارد که یکی از شاخه های آن، روانشناسی شناختی است.

وی گسترش وسیع علوم شناختی در حوزه روان شناسی در مطالعات و پژوهش های میان رشته ای و نیاز به تخصصی تر شدن هر چه بیشتر در دوره کارشناسی ارشد و متعاقب آن دوره دکتری در گروه و هدایت چندین ساله پایان نامه های کارشناسی رشد و رساله های دکتری در این حوزه را از دلایل راه اندازی این رشته عنوان کرد.

مدیر گروه روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: از سوی اساتید گروه و وجود زمینه های بکر پژوهشی و امکان هدایت دانشجویان به سوی حوزه های روز آمد در این زمینه همگام با رشد تکنولوژی های نوین در امر پژوهش و توانمندی فارغ التحصیلان رشته در ارائه خدمات مشاوره شناختی از دیگر دلایل ایجاد این رشته است.

در این  جلسه، پس از بررسی موضوع از سوی اعضا شورا، راه اندازی دوره کارشناسی ارشد علوم شناختی– روانشناسی شناختی در مقطع کارشناسی ارشد با رعایت شرایط ظرفیت گروه با اکثریت آرا به تصویب رسید.

  • نویسنده : پوریا رنجبر